logotext.png

ข่าวกิจกรรม อบจ.

28-06-2560 Big Cleaning Day

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายภาสกร ชาญกสิกรณ์ ...

Read more

26-05-2560 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพป…

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร นายสุพล จุ...

Read more

25-06-2560 เปิดกิจกรรมการประกวดธิดากิ่ง…

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 19.30 น. ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติเทศบาลตำบลท่าแซะ อ.ท่าแ...

Read more

25-06-2560 เปิดกิจกรรมแข่งขันวิ่งแหวกทะ…

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 06.19 น. ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม.13 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร น...

Read more

23-06-2560 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพป…

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร นาย ณรงค์ พลละเอียด ผู้ว...

Read more

22-06-2560 พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเม…

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. เทศบาลเมืองชุมพรจัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจั...

Read more

22-06-2560 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานโครงก…

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย เมื่อวันที่ 22 มิ...

Read more

21-06-2560 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานก…

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมมรกต ทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร นายชัยสิทธิ์ พานิช...

Read more

18-06-2560 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติก…

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทับวัง นายสุพล จุลใส นายกองค์การบ...

Read more

ท่องเที่ยวกับ อบจ. ชุมพร

ท่องทะเล...ดูปะการังเกาะเวียง...ดูวิวเกา…

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ท่องเที่ยวกับ อบจ.ชุมพร ครั้งนี้ ขอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใน...

Read more

วีดีโอท่องเที่ยวกับ อบจ.ชุมพร

อบจ. พบประชาชน

31-05-59 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด…

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อ...

Read more

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง