logotext.png

ข่าวกิจกรรม อบจ.

23-10-2560 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ…

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...

Read more

22-10-2560 งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 25…

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เ...

Read more

21-10-2560 งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศร…

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร ม.7 ต.ท่ามะพลา อ.ห...

Read more

19-10-2560 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้า…

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดชุมพรรังสรรค์ ต.นาทุ่ง นายภาสกร ชาญกสิกรณ์ ร...

Read more

19-10-2560 ถือศีลกินเจ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 16.09 น. ณ มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ อ.เมือง จ.ชุมพร นา...

Read more

17-10-2560 พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ ในพิธ…

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวัฒนา ศรีอรุณ...

Read more

13-10-2560 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพร…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ วัดโพธิการาม ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร นายภาสกร ...

Read more

13-10-2560 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพร…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร นายภาสกร ชาญกสิกรณ...

Read more

09-10-2560 พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่…

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่ 9 ที่ว่า...

Read more

ท่องเที่ยวกับ อบจ. ชุมพร

ท่องทะเล...ดูปะการังเกาะเวียง...ดูวิวเกา…

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ท่องเที่ยวกับ อบจ.ชุมพร ครั้งนี้ ขอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใน...

Read more

วีดีโอท่องเที่ยวกับ อบจ.ชุมพร

อบจ. พบประชาชน

31-05-59 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด…

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อ...

Read more

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

มติ ก.ก.จ. อบจ.ชุมพร

มติ ก.ก.จ. ชุมพร 2

นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางในการจัดงาน...

Read more

ประชุมมติ ก.ก.จ. ชุมพร

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุม ก.จ.จ. ชุมพร ณ ห้องประชุม อ...

Read more

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง