logotext.png

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายภาสกร ชาญกสิกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มอบน้ำดื่มให้กับชมรมจักรยานจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกดาวเรือง ที่ศาลาทรงงาน โครงการหนองใหญ่อันเนื่องจากพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันที่ 10 กันยายน 2560 พร้อมด้วยนายปิยวัฒน์ ยมขวัญเมือง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายนิรพัฒน์ เลขพลการ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1221543850 1002985759841259 2344607845646344896 o