logotext.png

เมื่อเวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมการจัดโครงการน้อมรำลึกถึงพระเมตตาบารมีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดชุมพร ซึ่งจะจัดในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงนำโดยนายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวง เพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการให้สมพระเกียรติและให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรมีส่วนร่วมต่อไป พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ แก้วรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว นายธนิต พ่วงแม่กลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา นายสุวรรณ สัจจปิยะนิจกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายวัฒนา ศรีอรุณ นายภาสกร ชาญกสิกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายนิตย์ แดงขวัญทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมด้วย

123456