logotext.png

10734231_487419511397889_3219048158215420452_n.jpg

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุม ก.จ.จ. ชุมพร ณ ห้องประชุม อบจ.ชุมพร และในโอกาสนี้นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร