logotext.png

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวัฒนา ศรีอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพหนองใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ชิงถ้วย ฯพณฯท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพหนองใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพระมหากรุณาธิคุณทีมีต่อชาวชุมพรและรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันปลูกต้นศรีตรัง ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน และรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ม.อ.) จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดชุมพรให้สมกับเป็นเมืองต้องห้ามพลาด โดยจัดการแข่งขันวันที่ 20 สิงหาคม 2560 มีการแข่งขัน จำนวน 2 ชนิด ดิน-วิ่ง Fun Run 3.5 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน 12.1 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอน 12.1 กิโลเมตร จุดลงทะเบียนและปล่อยตัวหน้าสถานีรถไฟชุมพร เวลา 06.00 น. Fun Run 3.5 กิโลเมตร จุดลงทะเบียนและปล่อยตัว หน้าศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เวลา 06.30 น. จุดเข้าเส้นชัยโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1234567891011121314