logotext.png

18-09-2560 ประชุมการจัดโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประชุมการจัดโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายวัฒนา ศรีอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายกฤษณ์ แก้วรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่น นายกเทศบาลตำบลทุกตำบล หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกสถานศึกษา โดยจะจัดโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดชุมพร ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ศาลาทรงงานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

12345

17-09-2560 มอบรถวีลแชร์สำหรับผู้พิการ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ ธนาคารเกษตรสวีหนุ่ม ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้เดินทางไปมอบรถวีลแชร์สำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน ให้แก่ นายสมพร นิลอาญา อายุ 58 ปี และนายสรพงษ์ เหมะ อายุ 34 ปี โดยการจัดสรรงบประมาณส่วนตัวในการจัดหารถวีลแชร์สำหรับผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป ผู้ดำเนินการประสานงานโดย นายปิยบุตร จันทรอาภา สมาชิกเทศบาลตำบลนาโพธิ์

1234

15-09-2560 งานเกษียณอายุราชการ ครูโรงเรียนสวีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสวีวิทยา อ.สวี นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการ ครูโรงเรียนสวีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยนายนพพร อุสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา ร่วมงานอย่างอบอุ่น

12345678

14-09-2560 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโครงการ “เติมฝัน ฉันอยากเป็นครู"

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.00 ณ ห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ต.ท่าตะเภา นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ในโครงการ “เติมฝัน ฉันอยากเป็นครู รุ่นที่ 11” กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของศูนย์การเรียนรู้บ้านแกะน้อย 361 องศา

12345

11-09-2560 11-09-60 ประชุมการจัดโครงการน้อมรำลึกถึงพระเมตตาบารมี

เมื่อเวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมการจัดโครงการน้อมรำลึกถึงพระเมตตาบารมีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดชุมพร ซึ่งจะจัดในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงนำโดยนายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวง เพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการให้สมพระเกียรติและให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรมีส่วนร่วมต่อไป พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ แก้วรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว นายธนิต พ่วงแม่กลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา นายสุวรรณ สัจจปิยะนิจกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายวัฒนา ศรีอรุณ นายภาสกร ชาญกสิกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายนิตย์ แดงขวัญทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมด้วย

123456

10-09-2560 ปั่น Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้ามพลาด

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 06.30 น. ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ต. บางลึก นายปิยวัฒน์ ยมขวัญเมือง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม “ปั่น Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้ามพลาด” จ.ชุมพร พร้อมด้วย นางสุจิตรา อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก และนักปั่นทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 800 ชีวิต โดย "กิจกรรม “ปั่น Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้ามพลาด จ.ชุมพร จัดขึ้นเป็นสนามที่ 11 ในระยะทางกว่า 28 กิโลเมตร เริ่มต้นจากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และได้สัมผัสสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนิน อีกทั้งได้เรียนรู้การทำงานและสัมผัสพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ตอกย้ำความโชคดีของคนไทยที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆ พร้อมทั้งน้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต รวมถึงสร้างความภูมิใจต่อโครงการและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในจังหวัด

1234567891011

08-09-2560(3) มอบน้ำดื่มให้กับชมรมจักรยานจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายภาสกร ชาญกสิกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มอบน้ำดื่มให้กับชมรมจักรยานจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกดาวเรือง ที่ศาลาทรงงาน โครงการหนองใหญ่อันเนื่องจากพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันที่ 10 กันยายน 2560 พร้อมด้วยนายปิยวัฒน์ ยมขวัญเมือง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายนิรพัฒน์ เลขพลการ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1221543850 1002985759841259 2344607845646344896 o

08-09-2560(2) กิจกรรมการรับฟังแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาชะอัง.

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียาภัย 2 ต.นาชะอัง นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการรับฟังแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาชะอัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมด้วยนายธันวา ทองอำพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายมนัส ตัสโต ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาชะอัง นางพวงเพ็ญ ใจกว้าง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนศรียาภัย 2 โรงเรียนบ้านสามเสียม โรงเรียนวัดหูรอ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร และศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาชะอัง นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาชะอัง โดยนายเฉลิมชัย ชูศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแนวการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เพื่อรับแนวทางการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนาชะอัง เพื่อการแลกเปลี่ยนแนวคิดและการทำงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของตำบลนาชะอัง และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ ของตำบลนาชะอัง โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่งของตำบลนาชะอัง รวมจำนวนผู้เข้ารับฟังจำนวน 150 คน

 

1234578

08-09-2560 พิธีบวงสรวงพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08:09 น. ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต. บางลึก นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเตรียมการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พร้อมด้วยนายภาสกร ชาญกสิกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเตรียมการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต. บางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต และรักษาสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดชุมพร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติที่สุด โดยหลังจากประกอบพิธีบวงสรวงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งพระเมรุมาศจำลองต่อไป

123456

07-09-2560 ต้อนรับคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 16:30 น. ณ สถานีขนส่งชุมพรเมืองใหม่ ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร นางจิราพร บุญจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ ซึ่งเดินทางมายังจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจราชการ และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พ.อ.อ.อรรถ ไชยรักษ์ หัวหน้าฝ่ายขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชุมพร (ชุมพรเมืองใหม่) ร่วมให้การตอนรับ

1234567