logo.png

logotext.png

Menu
22-11-2560 โครงการ

22-11-2560 โครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร นายภาสกร ชาญกสิกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธันวา ทองอำพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วม...
14-11-2560 นายก อบจ.เยี่ยม และให้โอวาทแก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านทับวัง

14-11-2560 นายก อบจ.เยี่ยม และให้โอวาทแก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านทับวัง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทับวัง ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายวัฒนา ศรีอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และนายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่...
14-11-2560 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตกรรมนักเรียน

14-11-2560 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตกรรมนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบานเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารชุมพร เป็นประธานเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยนายโสพัฒน...
10-11-2560 พิธีทำบุญเลี้ยงพระสถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพรเมืองใหญ่ ปี 2560

10-11-2560 พิธีทำบุญเลี้ยงพระสถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพรเมืองใหญ่ ปี 2560

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชุมพร (ชุมพรเมืองใหม่) นายอำพัน มากอำไพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชุมพร (ชุมพรเมืองใหม่) ประจำปี 2560 พร้อมด้วย น...
VIEW_ALL
VIEW_ALL
 • แบนเนอร์ 1
 • แบนเนอร์ 2
 • แบนเนอร์3

ข่าวประกวดราคา/ จัดซื้อ/ จัดจ้าง

VIEW_ALL

รายงานทางการเงิน

ส่วนราชการในสังกัด

สินค้าและอาหารพื้นเมือง

สินค้าและอาหารพื้นเมือง 1

สินค้าและอาหารพื้นเมือง 1

สินค้าและอาหารพื้นเมือง 1สินค...

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ 1

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ 1

หาดทรายรี สถานเที่ยวอีกแห่งหน...

ข้อมูลโรงแรมที่พัก

ข้อมูลโรงแรมที่พัก 1

ข้อมูลโรงแรมที่พัก 1

ข้อมูลโรงแรมที่พัก 1ข้อมูลโรง...

ร้านอาหารในชุมพร

ร้านอาหารในชุมพร

ร้านอาหารในชุมพร

ร้านอาหารในชุมพรร้านอาหารในชุ...

วีดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยววารสาร อบจ. ชุมพร

มติ ก.ก.จ. ชุมพร

มติ ก.ก.จ. ชุมพร 2

มติ ก.ก.จ. ชุมพร 2

นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางในการจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 25

การประชุมสภา อบจ. ชุมพร

 • bb1
 • bb2
 • bb3
 • bb4
 • bb5
 • bb6